Visie

De visie van Begaafdheidscentrum ’t Gooi wat betreft begeleiding van (hoog)begaafde kinderen is te beschrijven aan de hand van een aantal pijlers:

Kijk niet alleen naar resultaten en testgegevens. Kijk naar het kind!

De verrijkingsgroep van Begaafdheidscentrum ’t Gooi wil zich niet alleen richten op kinderen die zeer goede resultaten behalen op school of op zeer begaafd niveau uitkomen vanuit een intelligentie-onderzoek. Er kunnen zoveel redenen zijn waarom een (hoog)begaafd kind niet tot die zeer goede resultaten komen! Persoonlijkheidskenmerken spelen ook een belangrijke rol in de vraag welke interventie wenselijk is voor een kind. Oprecht kijken naar het kind is voor ons het uitgangspunt!

Heb redelijke verwachtingen en probeer je te verplaatsen in het (hoog)begaafde kind

Veel (hoog)begaafde kinderen hebben last van perfectionisme en faalangst. Wanneer je nooit hebt leren omgaan met het maken van fouten (vaak is voor hun nieuwe leerstof iets dat zij al kunnen, maar gewoonweg nog niet eerder hebben gedaan), kan dit erg beangstigend zijn. Wat gebeurt er als ik fouten maak? Wat denken andere mensen dan van mij? Hoe moet ik zelf reageren? Uit angst voor dit onbekende kunnen (hoog)begaafde kinderen faalangstig en perfectionistisch worden en ervoor willen zorgen dat ze geen fouten gaan maken. Dan moet alles dus foutloos en perfect gebeuren. Daarnaast hebben mensen uit de omgeving van het (hoog)begaafde kind een hoge verwachting van ze, die ze graag willen waarmaken. Dit legt ook een druk op hun schouders. Een (hoog)begaafd kind maakt net zo goed fouten als andere kinderen en heeft ook behoefte aan uitleg en feedback!

Vaak is het zo dat (hoog)begaafde kinderen zich in allerlei bochten moeten wringen om geaccepteerd te worden. Mensen hebben ongewild toch een bepaald beeld van een kind op een bepaalde leeftijd. Wanneer het (hoog)begaafde kind anders is dan leeftijdgenoten, wordt dit helaas soms niet voldoende geaccepteerd en wordt het kind als ‘vreemd’ aangezien. Veel (hoog)begaafde kinderen willen graag voldoen aan het beeld dat verscheidene mensen hebben van kinderen van hun kalenderleeftijd en gaan zich aanpassen. Het (hoog)begaafde kind doet zich anders voor en dat voelt niet fijn! Om te zorgen dat (hoog)begaafde kinderen zich geaccepteerd voelen, dient de omgeving ze dus in de eerste plaats te accepteren zoals ze zijn!!!

Bij Begaafdheidscentrum ’t Gooi kan een (hoog)begaafd kind zijn wie hij is!

Normaliseer en heb aandacht voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld van het (hoog)begaafde kind!

Wanneer een (hoog)begaafd kind geen ontwikkelingsgelijken om zich heen heeft, kan dit er voor zorgen dat het (hoog)begaafde kind zich een vreemde eend in de bijt voelt. Een reëel zelfbeeld ontwikkel je voornamelijk door interactie met ontwikkelingsgelijken (peers). Wanneer deze er weinig zijn, is het ontwikkelen van een reëel zelfbeeld moeilijk.

Verrijkingsgroepsen kunnen goed zijn voor de sociale en emotionele ontwikkeling van een (hoog)begaafd kind. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het samenkomen van (hoog)begaafde kinderen met ontwikkelingsgelijken (peers) binnen een verrijkingsgroep een goede ontwikkeling teweeg brengt inzake een reeël en positief zelfbeeld en het welbevinden.

Verrijkingsgroepsen kunnen goed zijn voor de sociale en emotionele ontwikkeling van een (hoog)begaafd kind. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het samenkomen van (hoog)begaafde kinderen met ontwikkelingsgelijken (peers) binnen een verrijkingsgroep een goede ontwikkeling teweeg brengt inzake een reeël en positief zelfbeeld en het welbevinden.

Begaafdheidscentrum ’t Gooi biedt dit samenkomen met ontwikkelingsgelijken middels de verrijkingsgroep en de korte workshops voor kinderen.

Heb geen vooroordelen rondom (hoog)begaafdheid

Er wordt weleens gedacht dat (hoog)begaafde kinderen sociaal onaangepast of onhandig zouden zijn. Dit is echter absoluut niet waar. Uit onderzoek komt naar voren dat áls er al verschillen waarneembaar zijn, dit in het voordeel van het (hoog)begaafde kind is. Zij zijn
hun leeftijdsgenoten ook op sociaal en emotioneel gebied vaak vooruit, waardoor het kan lijken dat het (hoog)begaafde kind moeilijk contacten kan leggen. Dit kunnen zij vaak wel met oudere kinderen, dus het is geen probleem in het kind zelf, maar eerder een probleem van de setting waar ze in zitten!

Een ander vooroordeel is dat leerkrachten soms aangeven dat er geen sprake kan zijn van (hoog)begaafdheid, omdat het kind nog fouten maakt in het reguliere werk. Of er wordt aangegeven dat ze verrijkingsstof hebben geprobeerd, maar dat het (hoog)begaafde kind dit niet aankan. Echter maken (hoog)begaafde kinderen uiteraard ook fouten. Een (hoog)begaafd kind is geen superkind dat alles in één keer begrijpt en alles zonder uitleg kan. Verrijkingsstof vraagt een andere denkwijze en verrijkingsstof inzetten kan alleen als hier ook instructie bij mogelijk is. Dit is juist de reden voor het inzetten van verrijkingsstof. Het (hoog)begaafde kind moet leren léren en leert dit niet in reguliere lesstof. Ook voor het (hoog)begaafde kind moet gezocht worden naar de ‘zone van naaste ontwikkeling’. Dan heb je dus net als ieder ander kind uitleg nodig en uiteraard hoort daar het maken van fouten bij!

Geef begeleiding op maat en houd rekening met onderwijsbehoeften

Onderpresteren en motivatieproblemen zijn risicofactoren bij ((hoog)begaafde) kinderen wanneer er niet wordt voldaan aan hun specifieke onderwijsbehoeften.

Een ander mogelijke probleem is verveling. De (hoog)begaafde leerling leert niet echt om te léren. Veel informatie (in sommige gevallen zelfs alle) die ze op school krijgen aangeboden is onder hun niveau en dus leren ze (zichzelf) geen oplossings- en denkstrategieën aan. In vervolgonderwijs kan dit problemen opleveren. Er zijn daarom ook (hoog)begaafde kinderen die in het voortzet onderwijs vastlopen en het niveau waarop ze zijn ingestroomd niet halen. Het niveau zouden ze dan gemakkelijk aankunnen, maar ze hebben niet geleerd om met nieuwe, onbekende en soms ook moeilijke leerstof om te gaan.

Begaafdheidscentrum ’t Gooi biedt coaching aan leerkrachten en scholen om een aanbod op maat te maken voor een (hoog)begaafd kind.