Over ons

Elisabeth Rebel (M SEN) is Master of Education in Special Educational Needs, leraar speciaal onderwijs, met als afstudeerrichting Specialist hoogbegaafdheid. Ruim 10 jaar heeft zij gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs.  Naast het voor de klas staan heeft zij diverse verrijkingsgroepen opgezet en verzorgd voor de kinderen die niet voldoende uitdaging vinden in de reguliere stof van de basisschool. Ook heeft zij leerkrachten begeleid en gecoacht in het aanpassen van de leerstof voor (hoog)begaafde kinderen, het zogenaamde compacten en verrijken. Daarnaast heeft zij individuele kinderen begeleid die onderpresteerden, faalangstig waren of onvoldoende werk- en leerstrategieën wisten toe te passen.

In het Begaafdheidscentrum verzorgt Elisabeth Rebel de verrijkingsgroepen. Kinderen die op de basisschool niet genoeg uitdaging ervaren in de reguliere leerstof, komen een dagdeel naar het Begaafdheidscentrum om samen met ‘peers’ (ontwikkelingsgelijken) te werken en leren. Daarnaast is de verrijkingsgroep een ontmoetingsplaats voor ontwikkelingsgelijken. Het is een moment in de week waarin (hoog)begaafde kinderen ervaren geen uitzondering te zijn, kinderen kunnen zich vrij voelen en vriendschappen sluiten. Dit vergroot hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.
Daarnaast biedt zij hulpverlening aan hoogbegaafde kinderen die problemen hebben rondom het leren léren, faalangst of moeilijkheden in de omgang met anderen.

Het directe e-mailadres van Elisabeth Rebel is: rebel@bctgooi.com.


Caspar Rijbroek verzorgt bij BCTGooi verrijkingsgroepen voor de groepen 4,5 en 6, huiswerkbegeleiding, de Kruimklas en individuele trainingen. 

In 1997 is hij afgestudeerd aan de Pabo met als specialisatie ‘Het Jonge Kind’. Vanuit verschillende functies, o.a. leerkracht en directeur, heeft hij zijn ervaring in het basisonderwijs opgebouwd. In 2016 heeft Caspar zijn eerste verrijkingsgroep voor BCTGooi verzorgd, binnen de Openbare Basisschool Blaricum. Vanaf 2017 heeft hij gewerkt op de fulltime HB-afdeling van deze school. Sinds maart 2021 zet Caspar zich fulltime in voor Begaafdheidscentrum ‘t Gooi.

Naast een ESAN opleiding tot schoolleider heeft Caspar cursussen gevolgd op het gebied van de Taxonomie van Bloom, het ontwikkelen van Executieve Functies en het signaleren van Hoogbegaafde kinderen in de klas.

Het directe e-mailadres van Caspar Rijbroek is: rijbroek@bctgooi.com.