Groeps­­trainingen

Waarom een groepstraining?

Begaafdheidscentrum ’t Gooi biedt deze trainingen groepsgewijs aan. De meerwaarde van een groepstraining:

  • De kinderen kunnen in een veilige setting de aangeboden vaardigheden oefenen, waardoor ze dit buiten de groep effectiever kunnen toepassen.
  • De kinderen leren ook door te kijken en te luisteren naar de andere ervaringen van de kinderen.
  • Begaafdheid wordt geaccepteerd en gerespecteerd. De kinderen voelen zich begrepen en gezien door de andere kinderen. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en bevordert een positief zelfbeeld.

Organisatie

De groepstrainingen bestaat uit maximaal 6 leerlingen die 8 weken 2,5 uur begeleiding krijgen in bovenstaande vaardigheden.

Doelgroep: groep 3 tot en met 5 of groep 6 tot en met 8

Voorafgaand aan de training vindt het een intake plaats met ouders en kind.

De training vindt plaats onder schooltijd. U heeft dus toestemming van school nodig om deel te nemen aan de training.

Na afloop van de training ontvangt u een rapportage en vindt er een evaluatiegesprek plaats.

Mocht na de training blijken dat er behoefte is aan meer begeleiding, is het mogelijk om een aantal individuele sessies af te spreken.

De kosten voor elke training zijn €600. Dit is inclusief intakegesprek, wekelijks terugkoppeling per mail, rapportage en een eindgesprek. Dit bedrag is exclusief een eventueel vervolgtraject.