Criteria en aanmelden

Om in aanmerking te komen voor plaatsing in de verrijkingsgroep ‘t Gooi, moet er:

  • behoefte zijn aan extra uitdaging, het kind heeft niet genoeg aan het reguliere programma op de basisschool.
  • worden uitgezien naar contact met ontwikkelingsgelijken (peers).
  • kind moet kunnen functioneren in een groep.

Een intelligentieonderzoek met als uitkomst een IQ≥130 is geen directe voorwaarde voor het deelnemen aan de verrijkingsgroep.

De basisschool van het kind dient toestemming te verlenen voor het volgen van de lessen in de verrijkingsgroep onder schooltijd. Het toestemmingsformulier kunt u hier downloaden van de site en ingevuld en ondertekend opsturen naar Begaafdheidscentrum ’t Gooi, Jan van der Heijdenstraat 309, 1223 BN, Hilversum. Dit toestemmingsformulier dient jaarlijks ingevuld en opgestuurd te worden.

De ouders/verzorgers van het kind vullen een aanmeldingsformulier in. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden van de site en ingevuld en ondertekend opsturen naar Begaafdheidscentrum ’t Gooi, Jan van der Heijdenstraat 309, 1223 BN, Hilversum. Zodra de inschrijving binnen is, wordt er contact met u opgenomen over de plaatsing in de verrijkingsgroep of op de wachtlijst. Indien er plaats is worden de ouders/verzorgers en het kind uitgenodigd voor een intakegesprek.

De plaatsing van een kind in de verrijkingsgroep is niet vrijblijvend. Na een proefperiode van 2 maanden wordt er een samenwerking aangegaan voor één schooljaar.