Groepstraining Mindset voor (hoog)begaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen denken vaak vanuit een vaste mindset. Dit is te verklaren doordat deze kinderen al vanaf heel jong ervaren dat ze veel kunnen onthouden en snel leren. Dit zijn ze gewend. Daardoor kan de overtuiging ontstaan dat ze alles meteen moeten weten of kunnen. Op het moment dat zij voor een uitdaging staan waarvan zij niet meteen de oplossing weten, haken de kinderen met een vaste mindset af. Zij vermijden het maken van fouten en willen niet laten zien dat zij iets niet kunnen. Dit heeft tot gevolg dat uitdagingen uit de weg worden gegaan en ‘echte’ leersituaties worden vermeden.

In deze training krijgen de kinderen inzicht in de mindsettheorie van Carol Dweck. Daarnaast worden zij bewust van hun eigen mindset en leren te denken vanuit een groeimindset. Ook zal de relatie tussen hoogbegaafdheid en Mindset worden uitgelegd. Thema’s die verder aan bod komen zijn het maken van fouten, hoe zet je door, hoe ga je een uitdaging aan en welke strategieën zet jij in om uit de leerkuil te komen.

Naast het hoofdthema ‘Mindset’ wordt er in deze training psycho-educatie geboden (inzicht in jezelf en theorie van hoogbegaafdheid). Hoe uit de hoogbegaafdheid zich bij jou? Hoe voelt het om hoogbegaafd te zijn? Waar ben je sterk in? Wat vind je lastig? Waar komt het je ‘anders’ voelen vandaan?

Tijdens de training is er een afwisseling tussen spelvormen, fysieke oefeningen, groepsdiscussies, rollenspellen, verwerkingsopdrachten (individueel en groepsgewijs) en huiswerkopdrachten.