Groepstraining Leren Léren voor (hoog)begaafde kinderen

Veel (hoog)begaafde kinderen leren op de basisschool niet te leren. Veel lesstof (in sommige gevallen zelfs alle) die ze op school krijgen aangeboden is onder hun niveau. Dit heeft tot gevolg dat een kind niet leert plannen en dat het zichzelf geen oplossings- en denkstrategieën aanleert. In vervolgonderwijs kan dit problemen opleveren. Kinderen kunnen vastlopen en het niveau waarop ze zijn ingestroomd niet halen.

Om (hoog)begaafde kinderen te leren léren biedt Begaafdheidscentrum ’t Gooi een gespecialiseerde groepstraining aan. In deze training krijgt het kind basiskennis over de werking van het brein en geheugen. Uit onderzoek is gebleken dat kennis over de maakbaarheid van hersenen de kinderen leert dat vaardigheden en kwaliteiten niet vaststaan, maar dat je er invloed op kunt uitoefenen. Dit vergroot de motivatie en de verhoogt de prestaties. Daarnaast worden effectieve leerstrategieën aangeboden gericht op:

  • Metacognitieve kennis en vaardigheden
  • Organisatie
  • Cognitieve kennis en vaardigheden
  • Motivatie

Na deze training hebben de kinderen inzicht in hun aanpak, weten welke manieren er zijn om problemen op te lossen, hebben technieken geleerd om door te zetten en te focussen en weet wat het kan doen om de motivatie vast te houden.

Naast het hoofdthema ‘leren léren wordt er in deze training psycho-educatie geboden (inzicht in jezelf en theorie van hoogbegaafdheid). Hoe uit de hoogbegaafdheid zich bij jou? Hoe voelt het om hoogbegaafd te zijn? Waar ben je sterk in? Wat vind je lastig? Waar komt het je ‘anders’ voelen vandaan? De link tussen hoogbegaafdheid en leren léren zal steeds worden gelegd.

Tijdens de training is er een afwisseling tussen spelvormen, groepsdiscussies, individuele en groepsopdrachten en huiswerkopdrachten.