Kosten

De kosten van een dagdeel bedragen, met ingang van schooljaar 2023-2024 € 50,-.

Dit bedrag is inclusief:

  • Een intakegesprek met ouders en kind bij aanvang van de verrijkingsgroep.
  • Verslaglegging van de vorderingen in de verrijkingsgroep. Dit verslag wordt besproken met ouders tijdens de evaluatiegesprekken.
  • Evaluatiegesprek met ouders/verzorgers halverwege en aan het eind van het schooljaar.
  • Contact via de mail met de groepsleerkracht bij aanvang van de verrijkingsgroep en vervolgens tweemaal per jaar. Dit gebeurt in het najaar en voorjaar.
  • Gebruik van de materialen.
  • Drinken en wat te eten in de pauze.

De proefperiode wordt bij aanvang betaald. Na definitieve plaatsing ontvangen de ouders/verzorgers maandelijks een factuur.

Route naar arrangementen en zorg

Voor (hoog)begaafde leerlingen is het belangrijk om gezien, erkend en begeleid te worden specifiek met betrekking op hun begaafdheid. Door in acht te nemen wat de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen zijn, kunnen zij een meer betekenisvolle basisschooltijd ervaren. BCTGooi kan daarin de basisschool ondersteunen. Er zijn verschillende mogelijkheden om budgetten aan te vragen om deze ondersteuning te bekostigen.

Arrangementen

Via het samenwerkingsverband Unita kan de basisschool een Arrangement Plus aanvragen. Dit arrangement is bedoeld voor ondersteuning die de basisondersteuning die een school biedt, overstijgt, maar waarmee de leerling wel op de basisschool kan blijven. Het samenwerkingsverband en de school dragen dan gezamenlijk de kosten. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet om een leerling deel te laten nemen aan onze verrijkingsgroep of individuele begeleiding

Betreft het een leerling waarbij er sprake is van een combinatie van (hoog)begaafdheid en, bijvoorbeeld, een leer- en/of gedragsprobleem, dan kan er een arrangement Hoog Begaafd Dubbel Bijzonder worden aangevraagd. Hierbij ontvangt de school een bedrag van het samenwerkingsverband, waarvan BCTGooi ingezet kan worden om de begeleiding te verzorgen zodat de leerling op de reguliere basisschool kan blijven.

Persoonsgebonden Budget

Een andere mogelijkheid is om bij de gemeente een Persoonsgebonden Budget aan te vragen. BTGooi kan adviseren met betrekking tot het formuleren van de hulpvraag en het invullen van de formulieren.

Voor de gemeentes Blaricum, Eemnes, Huizen en Laren kunt u hier terecht:

https://www.adviesinformatie.nl/digitaal-sociaal-plein/regelingen_42953/item/persoonsgebonden-budget-pgb_12904.html

Via deze link komt u bij het formulier Persoonlijke Plan Jeugd:

https://www.adviesinformatie.nl/document.php?fileid=22717&f=c5e00b2b952723b4f7c9ba35d3147475&attachment=1&c=11995

Voor de gemeente Hilversum kunt u voor informatie naar de volgende links:

https://www.hilversum.nl/Home/Sociaal_Plein/Hulpvooruwkind/Opvoeding_en_jeugd

Voor de gemeente Wijdemeren kunt u hier terecht:

https://www.wijdemeren.nl/110582-pgb

Deze link brengt u bij het aanvraagformulier:

https://formulieren.wijdemeren.nl/Hulpvraag