Doelstellingen van de verrijkings­groep

Verrijkingsgroep ’t Gooi heeft de volgende doelstellingen:

  • Het aanbieden van een uitdagend programma.
  • Kinderen leren léren, het aanbieden van werk- en leerstrategieën.
  • Een ontmoetingsplaats voor peers.
  • Leren samenwerken en overleggen.
  • Kinderen mogen leren binnen hun eigen interessegebieden, zo ontdekken zij dat leren leuk is en motiverend werkt.
  • Succeservaringen opdoen en leren omgaan met lastige leersituaties.
  • Bewust worden van de eigen kwaliteiten.
  • Evalueren van het leerproces.