Leren léren voor (hoog)begaafde kinderen

Veel (hoog)begaafde kinderen leren op de basisschool niet te leren. Veel lesstof (in sommige gevallen zelfs alle) die ze op school krijgen aangeboden, is onder hun niveau. Dit heeft tot gevolg dat een kind niet leert plannen en dat het zichzelf geen oplossings- en denkstrategieën aanleert. In vervolgonderwijs kan dit problemen opleveren. Kinderen kunnen vastlopen en het niveau waarop ze zijn ingestroomd niet halen.

Om (hoog)begaafde kinderen te leren léren biedt Begaafdheidscentrum ‘t Gooi een individuele training aan. In deze training krijgt het kind basiskennis over de werking van het brein en geheugen. Uit onderzoek is gebleken dat kennis over de maakbaarheid van hersenen de kinderen leert dat vaardigheden en kwaliteiten niet vaststaan, maar dat je er invloed op kunt uitoefenen. Dit vergroot de motivatie en verhoogt de prestaties. Daarnaast worden effectieve leerstrategieën aangeboden zoals mindmappen, structureren van teksten, leren samenvatten. Ook komt er een stuk plannen, agendagebruik en huiswerk maken aan bod.

Tijdens de training wordt er mailcontact onderhouden met ouders en eventueel school. Voorafgaand vindt er een intakegesprek plaats, zodat de training volledig wordt afgestemd op de behoeften van het kind.

De training bestaat uit gemiddeld 6 bijeenkomsten van 45 minuten. De kosten zijn 75 euro per bijeenkomst.

Doelgroep: kinderen uit de bovenbouw of de brugklas van de middelbare school.

Mochten er meer aanmeldingen tegelijkertijd zijn, is het mogelijk om de training in groepsverband te volgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elisabeth Rebel, via de mail rebel@bctgooi.com of telefonisch 06-14930866.