Sociale vaardig­heden voor (hoog)begaafde kinderen

Veel (hoog)begaafde kinderen voelen zich anders. Dit kan tot gevolg hebben dat een kind een negatief zelfbeeld ontwikkelt en zich daardoor onzeker voelt in het contact leggen met andere kinderen. Door deze kinderen te leren wat begaafdheid inhoudt, meer inzicht te geven in zichzelf en in de relatie met anderen, zal het kind zich zekerder voelen in het leggen van contacten.

Begaafdheidscentrum ‘t Gooi biedt een individuele sociale vaardigheidstraining specifiek voor (hoog)begaafde kinderen. De inhoud van deze training zal op veel vlakken anders zijn dan reguliere sociale vaardigheidstrainingen (veel nadenken over jezelf, cognitieve insteek, er wordt meer zelfstandigheid gevraagd, andere thema’s dan reguliere sociale vaardigheidstrainingen, er is ruimte voor eigen inbreng en casussen).

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Hoe is het om begaafd te zijn? Waaraan merk je dit?
  • Inzicht in jezelf
  • Omgaan met ruzies en pesten
  • Perfectionisme en faalangst
  • Interacties met anderen
  • Vriendschappen
  • Werken op school, omgaan met verveling, onderwijsaanpassingen

Tijdens de training wordt er mailcontact onderhouden met ouders en eventueel school. Voorafgaand vindt er een intakegesprek plaats, zodat de training volledig wordt afgestemd op de behoeften van het kind.

De training bestaat uit gemiddeld 6 bijeenkomsten van 45 minuten. De kosten zijn 75 euro per bijeenkomst.

Mochten er meer aanmeldingen tegelijkertijd zijn, is het mogelijk om de training in groepsverband te volgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elisabeth Rebel, via de mail rebel@bctgooi.com of telefonisch 06-14930866