Organisatie van de verrijkingsgroep

De verrijkingsgroep komt één keer per week een dagdeel bijeen.

De tijden zijn als volgt:
ochtend   09:00 – 11:30
middag    12:45 – 15:15

Indeling van de ochtend:
09:00 – 09:30    Denk- en leerspellen
09:30 – 10:15    Projecttijd
10:15 – 10:30    Pauze
10:30 – 11:15    Breintijd
11:15 – 11:30    Denk- en leerspellen

Indeling van de middag
12:45 – 13:15    Denk- en leerspellen
13:15 – 14:00    Projecttijd
14:00 – 14:15    Pauze
14:15 – 15:00    Breintijd
15:00 – 15:15    Denk- en leerspellen

Binnen de verrijkingsgroep wordt er gewerkt met combinatiegroepen. De groepsgrootte is maximaal 8 kinderen.

De indeling van de groepen is als volgt:

Groep 4/5 op maandagmiddag

Groep 7/8 op dinsdagochtend

Groep 5/6 op de dinsdagmiddag

Groep 5/6 op de woensdagochtend

Groep 7/8 op donderdagochtend