Diagnostiek

Wanneer je als ouders  een beeld wilt krijgen van de begaafdheid van je kind, kun je je kind aanmelden bij www.incontexto.nl voor diagnostiek. Er vindt eerst een vrijblijvend intakegesprek plaats, waarbij het kind niet aanwezig is (bij leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs is het kind wél aanwezig). Na afloop van dit gesprek wordt besproken welk vervolg wenselijk is.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • een psychologisch onderzoek (intelligentie, geheugen, leermotivatie, eventueel aangevuld met sociaal-emotioneel onderzoek). Dit onderzoek kan eventueel worden uitgebreid aan de hand van vraagstelling van de ouders.
  • een didactisch onderzoek
  • een schoolbezoek

Het onderzoek zelf neemt (minimaal) een ochtend in beslag.

De resultaten van het onderzoek worden (één à twee weken later) besproken tijdens een rapportagegesprek. Het kind is hier niet bij. Wel kan er desgewenst een speciaal verslag voor het kind worden geschreven om de resultaten duidelijk te maken en kan er eventueel een gesprek met het kind worden gepland om de resultaten van het onderzoek toe te lichten. Dit is uiteraard afhankelijk van de leeftijd van het kind.