Home

Begaafdheidscentrum ’t Gooi is een initiatief van Elisabeth Rebel in samenwerking met Nathalie van Kordelaar van Incontexto.

Binnen het Begaafdheidscentrum worden de volgende diensten voor (hoog)begaafde kinderen en jongeren geboden:

  • Diagnostiek (door Nathalie van Kordelaar van Incontexto)
  • Verrijkingsklas
  • Cursus leren léren voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs of leerlingen van het voortgezet onderwijs. Dit wordt zowel individueel als groepsgewijs aangeboden
  • Sociale vaardigheden voor (hoog)begaafde kinderen
  • Individuele begeleiding en psychosociale therapie  (door Nathalie van Kordelaar van Incontexto)
  • Cursussen en workshops voor leerkrachten rondom begeleiding in de klas van  (hoog)begaafde kinderen